Melanie Maria

“We verlangen allemaal naar een emotionele band met de Ander.”

‘De Ander’ is een belangrijk ingrediënt in het werk van Melanie Maria. In haar dans- en theaterproducties werkte ze met de vraag hoe ze tot een emotionele ontmoeting kon komen met de toeschouwer, de voorbijganger en de kunstenaar zelf. Melanie Maria zette dit onderzoek voort op de afdeling Fine Art in Arnhem door middel van fysieke prestaties, menselijke gebaren en het gebruik van de openbare ruimte.

“Wat delen we met elkaar en hoe liggen onderlinge verhoudingen? Hoe ervaren we onze omgeving en hoe bewust zijn we hiervan?”

Ieder individueel werk is geen antwoord op haar onderzoek, maar een zoektocht an sich waar Melanie Maria zichzelf plaatst in de rol van regisseur. Daarom maakt ze haar werk in het moment en ook wat dat moment – de performers, het materiaal en/of de omgeving – dan verlangt.