Bevindingen

Welke ingrepen maken het beter mogelijk om afstand te houden ? Hoe ervaren bezoekers en klanten verschillende maatregelen om de verspreiding van covid-19 te beperken?

 

Smart Distance Lab – Supermarkt

Tijdens een zeven daags onderzoek eind maart 2021 in een Plus supermarkt in Veldhoven is aan bezoekers een sensor uitgereikt die de afstand tussen mensen vastlegt. Gedurende zeven dagen onderzoek zijn verschillende situaties vergeleken op grond van het aantal contacten en de duur van deze contacten tussen bezoekers. Met een data analyse pipeline van de Universiteit van Amsterdam is deze data geanalyseerd. Hierbij is ook rekening gehouden met de drukte in de supermarkt op verschillende momenten. Tot op heden is er een beknopte rapportage over de voorlopige resultaten en een wetenschappelijke artikel gepubliceerd.

 

Smart Distance Lab – The Art Fair

In het weekend van 30 augustus 2020 organiseerde het Smart Distance Lab een goed bezochte kunstbeurs in de Kromhouthal. De doelstelling van het eerste Smart Distance Lab was om het bezoekersgedrag te analyseren onder verschillende omstandigheden. Tijdens deze beurs werden daarom diverse maatregelen genomen om de verspreiding van Corona zoveel mogelijk te beperken. Denk hierbij aan looprichtingen, mondkapjes en 1,5 meter buzzers.

Tijdens het Smart Distance Lab in de Kromhouthal zijn de bezoekers gevolgd via camera’s en afstandmeters. De data van deze metingen worden vakkundig geanalyseerd door de Universiteit van Amsterdam.

Momenteel wordt de verzamelde data verder geanalyseerd. Hieronder staan de eerste voorlopige resultaten.

 

 

Livestreams

De eerste resultaten van het Smart Distance Lab zijn besproken tijdens twee livestreams die hieronder zijn terug te kijken: Smart Distance Lab Talks vanuit Felix Meritis en Nederlandwerktdoor.tv vanuit Huis ter Duin.

Nederlandwerktdoor.tv Smart Distance Lab vanuit Huis ter Duin

 • 0:00:00 Introductie door Lieke Lamb
 • 0:03:10 Prof. Denny Borsboom ( UvA ) en Tessa Blanken (Postdoc Researcher, UvA ) over eerste bevindingen Smart Distance Lab
 • 0:26:15 Overhandiging eerste bevindingen aan Pieter Waasdorp ( dir. ondernemerschap, MinEZK)
 • 0:30:15 Interview Sonja van Meerbeek (Sustainable Scale-up Foundation) en Pieter Waasdorp
 • 0:37:38 Interview Maya van der Steenhoven ( Smart Distance Lab ) en Meier Boersma (Smart Distance Lab )
 • 0:55:50 Interview Gerard Kanters (Centillien ) en René Luigies ( Game Solutions Lab)
 • 1:20:40 Interview Nathan Wiersma ( SVP Sfeerbeheer)

 

SMART DISTANCE LAB TALKS vanuit Felix Meritis

 

 • Introductie door Nienke van der Wal
 • 0:01:25 Interview Sarah Van Sonsbeeck over de World Flag Attempt
 • 0:16:09 Interview Meier Boersma en Mette Samkalden over de ontstaan van het Smart Distance Lab The Art Fair
 • 0:28:40 Interview Teun Castelein over het eenmansbloemencorso
 • 0:45:55 Interview Tessa Blanken van de Uva en Rene Luigies van het Game Solutions Lab over de eerste bevindingen van het Smart Distance Lab
 • 1:10:20 Interview Nathan Wiersma en Yuri Jansen over de evenementensector
 • 1:21:20 Panelgesprek met Maya van der Steenhoven, Nathan Wiersma, Pieter Lubberts, Tessa Blanken, Mette Samkalden en Rene Luigies

 

SDL TALKS wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds

Denny Borsboom over het Smart Distance Lab bij Spui25

Nederland werkt door tv

Nederlandwerktdoor.tv maakte een serie interviews over het Smart Distance Lab. Deze kan je terug kijken op werktdoor.nl/smart-distance-lab