Reinier van Duijn

Voor Reinier van Duijn is experimenteren het belangrijkste in zijn werk. Een voortdurende zoektocht naar vrijheid in materiaal en werkwijze, maar ook in zichzelf. Hierin probeert hij zichzelf steeds te vernieuwen, zonder een vaste formule, maar wel met zijn onmiskenbare handschrift.

Hij maakt gebruik van een verscheidenheid aan verschillende (onconventionele) mediums, technieken en werkwijzen. Overkoepelend zou je zijn werk kunnen zien als veelal groot, sculpturaal, rauw en vol energie. Het werk van Reinier werk bevat vaak humor en absurde elementen, maar er is ook een meer duistere laag te ontdekken.

Zijn doel is te reflecteren op vaste gebruiken en systemen – ook binnen het individu, en deze te ondervragen, dan wel proberen te veranderen. Zijn zichtbare inspiratiebron en passie is de natuur; de planten en de dierenwereld – waar ook wij onderdeel van zijn – in al zijn verscheidenheid, vormen met de wisselingen van seizoenen.