SDL TALKS

Welke ingrepen maken het beter mogelijk om afstand te houden tijdens publieksevenementen? Hoe ervaren bezoekers verschillende maatregelen om de verspreiding van covid-19 te beperken? Tijdens een online talkshow vanuit Felix Meritis worden de eerste inzichten van het Smart Distance Lab gedeeld en bespreken we met hoe de creatieve en culturele sector door kunnen gaan in tijden van corona.

 

  • Introductie door Nienke van der Wal
  • 0:01:25 Interview Sarah Van Sonsbeeck over de World Flag Attempt
  • 0:16:09 Interview Meier Boersma en Mette Samkalden over de ontstaan van het Smart Distance Lab The Art Fair
  • 0:28:40 Interview Teun Castelein over het eenmansbloemencorso
  • 0:45:55 Interview Tessa Blanken van de Uva en Rene Luigies van het Game Solutions Lab over de eerste bevindingen van het Smart Distance Lab
  • 1:10:20 Interview Nathan Wiersma en Yuri Jansen over de evenementensector
  • 1:21:20 Panelgesprek met Maya van der Steenhoven, Nathan Wiersma, Pieter Lubberts, Tessa Blanken, Mette Samkalden en Rene Luigies

SDL TALKS wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds

In het weekend van 30 augustus jongstleden organiseerde het Smart Distance Lab een goed bezochte kunstbeurs in de Kromhouthal. De doelstelling van het eerste Smart Distance Lab in de Kromhouthal was om het bezoekersgedrag te analyseren onder verschillende omstandigheden. Tijdens deze beurs werden daarom diverse maatregelen genomen om de verspreiding van Corona zoveel mogelijk te beperken. Denk hierbij aan looprichtingen, mondkapjes en 1,5 meter buzzers.

Tijdens het Smart Distance Lab in de Kromhouthal zijn de bezoekers gevolgd via camera’s en afstandmeters. De data van deze metingen worden vakkundig geanalyseerd door de Universiteit van Amsterdam, initiatiefnemer van Science versus Corona. Daarnaast zijn bezoekers op verschillende manieren bevraagd naar hun beleving van de veiligheid en het event. Op 16 oktober zullen we de eerste resultaten presenteren in een online talkshow onder leiding van moderator Nienke van der Wal.

Tijdens deze talkshow zullen ook kunstenaars Teun Castelein en Sarah van Sonsbeeck vertellen over hun creatieve slagkracht om ondanks corona toch door te gaan. En de eigenaren van evenementenlocatie de Kromhouthal zullen toelichten hoe zij nu omgaan met veilige events en wat zij van het Smart Distance Lab hebben geleerd voor de toekomst.

Tenslotte zullen we op basis van de uitkomsten met elkaar in discussie gaan over welke leerpunten meegenomen kunnen worden om de terugkeer naar veilige events te versnellen en welk onderzoek nog nodig is in de toekomst.